BANTUAN SARA DIRI

MAHASISWA PERAK

Tarikh permohonan bagi Bantuan Sara Diri dan Bantuan Kecemasan akan dimaklumkan kelak

Bantuan tambahan bagi menampung perbelanjaan harian mahasiswa sewaktu menjalani pengajian di IPT.

SYARAT BANTUAN SARA DIRI

1. Anak kelahiran Negeri Perak (Warga Negara Malaysia) seperti berikut:-

◦ Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung); atau

◦ Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung)

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER KEDUA DAN KE ATAS di peringkat DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA, IJAZAH SARJANA (MASTER) dan IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.

5. Isirumah (Ibu dan Bapa / Pemohon / Pasangan) keluarga berpendapatan RM3,000 dan kebawah (gaji pokok). Salinan pendapatan sendiri atau pasangan perlu dikemukakan sekiranya pemohon telah bekerja / berkahwin.

6. Memperolehi PNG/GPA 3.0 dan ke atas.

7. Bantuan akan diberikan sekali setahun sahaja bagi setiap pelajar mengikut peringkat pengajian.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Salinan KAD PENGENALAN (Mykad) pelajar, ibu dan bapa atau penjaga yang lahir di Perak.

2. Salinan KAD PELAJAR.

3. Salinan PENYATA AKAUN bank pelajar.

4. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jikaberkaitan).

5. Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan Terkini.

6. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga. Sekiranya pesara, sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri, sila dapatkan pengesahan pendapatan.

7. Borang Perakuan: Borang perakuan ini boleh dimuat turun di laman web EHEYNS dan wajib disertakan bersama-sama dokumen yang diperlukan.

*Dokumen permohonan mestilah dimuat naik di dalam format PDF.

*Semua dokumen perlu disahkan oleh PENGHULU / KETUA KAMPUNG / WAKIL RAKYAT / PEGAWAI KERAJAAN KELAS A / PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR (HEP) IPT.

*Dokumen-dokumen berikut perlu DIHANTAR ke PEJABAT PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENGAJIAN TINGGI, BELIA & SUKAN NEGERI PERAK melalui POS / SERAHAN KAUNTER selepas membuat permohonan secara online.

*PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK DISERTAKAN DOKUMEN SELEPAS PERMOHONAN SECARA ONLINE AKAN DITOLAK. DOKUMEN YANG DIHANTAR TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

LANGKAH-LANGKAH PERMOHONAN :

1. Muat turun borang Akuan Pengesahan Mahasiswa dan menyediakan dokumen yang diperlukan.

2. Mendapatkan cop pengesahan daripada Penghulu / Ketua Kampung / Wakil  Rakyat / Pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 / Gred 3, Kumpulan A ke atas) / Pegawai Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT di borang Akuan Pengesahan Mahasiswa dan kesemua dokumen lampiran. 

3. Membuat permohonan secara atas talian di laman web EHEYNS dan muat naik bersama dokumen yang telah disahkan.

4. Muat turun permohonan yang telah dibuat secara atas talian dan dihantar bersama kesemua dokumen ke pejabat secara pos atau serahan kaunter. 

 

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

Step 1 of 7
**Sila Isi Nama Penuh mengikut Kad Pengenalan
Scroll to Top