BANTUAN SARA DIRI

MAHASISWA PERAK

Bantuan tambahan bagi menampung perbelanjaan harian mahasiswa sewaktu menjalani pengajian di IPT.

SYARAT BANTUAN SARA DIRI

1. Anak kelahiran Negeri Perak (Warga Negara Malaysia) seperti berikut:-

◦ Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung); atau

◦ Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung)

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER KEDUA DAN KE ATAS di peringkat DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA, IJAZAH SARJANA (MASTER) dan IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.

5. Isirumah (Ibu dan Bapa / Pemohon / Pasangan) keluarga berpendapatan RM3,000 dan kebawah (gaji pokok). Salinan pendapatan sendiri atau pasangan perlu dikemukakan sekiranya pemohon telah bekerja / berkahwin.

6. Memperolehi PNG/GPA 3.0 dan ke atas.

7. Bantuan akan diberikan sekali setahun sahaja bagi setiap pelajar mengikut peringkat pengajian.

 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Salinan KAD PENGENALAN (Mykad) pelajar, ibu dan bapa atau penjaga yang lahir di Perak.

2. Salinan KAD PELAJAR.

3. Salinan PENYATA AKAUN bank pelajar.

4. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jikaberkaitan).

5. Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan Terkini.

6. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga. Sekiranya pesara, sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri, sila dapatkan pengesahan pendapatan.

7. Borang Perakuan: Borang perakuan ini boleh dimuat turun di laman web EHEYNS dan wajib disertakan bersama-sama dokumen yang diperlukan.

*Dokumen permohonan mestilah dimuat naik di dalam format PDF.

*Semua dokumen perlu disahkan oleh PENGHULU / KETUA KAMPUNG / WAKIL RAKYAT / PEGAWAI KERAJAAN KELAS A / PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR (HEP) IPT.

*Dokumen-dokumen berikut perlu DIHANTAR ke PEJABAT PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENGAJIAN TINGGI, BELIA & SUKAN NEGERI PERAK melalui POS / SERAHAN KAUNTER selepas membuat permohonan secara online.

*PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK DISERTAKAN DOKUMEN SELEPAS PERMOHONAN SECARA ONLINE AKAN DITOLAK. DOKUMEN YANG DIHANTAR TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN.

*SERAHAN DOKUMEN ADALAH SELEWAT-LEWATNYA PADA 27HB OKTOBER 2023

*TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 20HB OKTOBER 2023

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

PERMOHONAN BANTUAN SARADIRI SEDANG DIKEMASKINI

PERMOHONAN BARU AKAN DIBUKA MULAI 9.10.23 - 20.10.23

Step 1 of 8
Scroll to Top