KEPUTUSAN PERMOHONAN

BANTUAN SARA DIRI

Kod Sebab Penolakan
A
Gaji penjaga melebihi kriteria ditetapkan
B
Dokumen tidak lengkap (IC/Transkrip/Bank/Gaji/Akaun/Lain2)
C
Tiada dokumen pengesahan
D
PNG Semester kurang daripada 3.00
E
Maklumat meragukan (Contoh : Sudah menamatkan pengajian)
F
Telah menerima Bantuan Sara Diri pada Fasa 1
G
Tidak menepati syarat pendidikan
H
Tidak membuat penghantaran dokumen ke Pejabat Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia & Sukan
Scroll to Top