BANTUAN KECEMASAN

MAHASISWA PERAK

Permohonan BANTUAN KECEMASAN ditutup

Bantuan khas mahasiswa ditimpa bencana atau musibah bagi meringankan beban yang ditanggung.

SYARAT BANTUAN KECEMASAN MAHASISWA PERAK

1. Anak kelahiran Negeri Perak (Warga Negara Malaysia) seperti berikut:-

1.1 Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak; atau

1.2 Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung); atau

1.3 Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung)

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER KEDUA DAN KE ATAS di peringkat DIPLOMA, IJAZAH SARJANA MUDA, IJAZAH SARJANA (MASTER) dan IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Pengajian Jarak Jauh (PJJ) daripada setiap IPT tidak layak untuk memohon bantuan ini.

4. Menghantar bukti pengesahan kejadian dalam bentuk Laporan Polis / Laporan Perubatan atau Pengesahan oleh Pemimpin Tempatan (Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga)

5. Bantuan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak dibuka sehingga 31 Oktober 2024 dan perlu dihantar dalam tempoh 2 minggu (14 hari) dari tarikh berlakunya kejadian).

6. Kadar bantuan yang diberikan adalah tidak melebihi RM5,000 dan jumlah pemberian akan bergantung kepada kes-kes kecemasan.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang Perakuan: Borang perakuan ini boleh dimuat turun di laman web EHEYNS dan wajib disertakan bersama-sama dokumen yang diperlukan. 

2. Salinan KAD PENGENALAN (Mykad) pelajar, ibu dan bapa atau penjaga yang lahir di Perak. 

3. Salinan KAD PELAJAR. 

4. Salinan PENYATA AKAUN bank pelajar. 

5. SalinanSuratPengesahanBermastautin/SuratKematiandanSuratBercerai (jikaberkaitan). 

6. Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan terkini / Pengesahan sedang belajar daripada HEP IPT berkenaan. 

7. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga. Sekiranya pesara, sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri / tidak bekerja, sila dapatkan pengesahan pendapatan / pengesahan tidak bekerja. 

8. Bukti pengesahan kejadian dalam bentuk Laporan Polis, Laporan Perubatan atau Pengesahan oleh Pemimpin Tempatan (Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga) 

*Dokumen permohonan mestilah dimuat naik di dalam format PDF. 

*Semua dokumen perlu disahkan oleh PENGHULU / KETUA KAMPUNG / WAKIL RAKYAT / PEGAWAI KERAJAAN KELAS A / PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR (HEP) IPT.

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

Step 1 of 8
**Sila Isi Nama Penuh mengikut Kad Pengenalan
Scroll to Top