BANTUAN
BAUCAR BUKU

MAHASISWA PERAK

Permohonan BANTUAN KECEMASAN ditutup

SYARAT ASAS BANTUAN KECEMASAN MAHASISWA PERAK

1. Anak kelahiran Negeri Perak (Warga Negara Malaysia) seperti berikut:-

  • Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung); atau
  • Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun. (Surat pengesahan bermastautin daripada Penghulu atau Ketua Kampung)
 

2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER PERTAMA di peringkat SIJIL, DIPLOMA dan IJAZAH SARJANA MUDA, di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

3. Isirumah (Ibu dan Bapa / Pemohon / Pasangan) keluarga berpendapatan RM3,000 dan kebawah (gaji pokok). Salinan pendapatan sendiri atau pasangan perlu dikemukakan sekiranya pemohon telah bekerja / berkahwin.

4. Pemberian baucar adalah terhad kepada 1550 penerima terawal mengikut terma dan syarat.

5. Baucar boleh ditebus bermula pada 1 Oktober 2024 sehingga 31 Disember 2024

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Salinan KAD PENGENALAN (Mykad) pelajar yang lahir di Perak.
  2. Surat tawaran sambung pengajian (bukti tahun pertama)
  3. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jika berkaitan).
  4. Penyata pendapatan (isi rumah) bapa & ibu / penjaga. Sekiranya pesara, sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri, sila dapatkan pengesahan pendapatan.

Sila pastikan semua dokumen berkaitan dilengkapkan dan diperakukan sebelum mengisi borang permohonan atas talian.

Step 1 of 6
**Sila Isi Nama Penuh mengikut Kad Pengenalan
Scroll to Top